Aangifte van een schadegeval “vervoerde goederen” vervoerd door het voertuig van verzekerde

Identiteit van de verzekerde

Schadegeval

Verbaliserende overheid :

JaNeen

In geval van diefstal, verplichting om aangifte te doen bij de politie en kopie te vragen van het verhoorblad.

Is er een derde aansprakelijke ?

JaNeen