Alle risico’s informatica en kantoormateriaal

Voorwerp van verzekering :

Vergoeding van schade aan uw vaste of draagbare computers en aan ander elektronisch kantoormateriaal, evenals wedersamenstellingskosten van verloren gegevens of programma’s en gegevensdragers.

Waarborgen :

“Alle risico’s” met als belangrijkste uitsluitingen schaden veroorzaakt door sleet of door een gebrek aan onderhoud, of door een interne oorzaak intern aan het beschadigd toestel.

Veiligheidsclausule:

Vergoeding bij schade:

Vergoeding in nieuwwaarde van het beschadigd materiaal.