Alle bouwplaatsrisico’s

Welke personen kunnen de verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” onderschrijven of erin verzekerd zijn?

De bouwheer, de architect, de raadgevende ingenieur, het studiebureau, de aannemer en de onderaannemers.

Wat is het voorwerp van de verzekering ?

De goederen en de burgerlijke aansprakelijkheid

a) Welke goederen kunnen verzekerd worden ?

Alle bouwwerken met inbegrip van de erin te verwerken bouwmaterialen en elementen. 

De schade aan de bestaande woningen kunnen eveneens gedekt worden tot een eerder bepaald bedrag

Kunnen eveneens verzekerd worden :

Tegen welke risico’s ?

De « Alle bouwplaatsrisico’s”-verzekering beschermt u tegen iedere beschadiging en ieder verlies van de verzekerde goederen; het betreft een dekking “alle risico’s”.

De belangrijkste gevaren die een werf kunnen treffen zijn :

b) De burgerlijke aansprakelijkheid

De « Alle bouwplaatsrisico’s”-verzekering waarborgt eveneens de geldelijke vergoeding waartoe u, bouwheer, aannemer, architect of raadgevend ingenieur zou kunnen gehouden zijn tegenover een derde schadelijder op basis van art.1382 tot 1386 van het burgerlijk wetboek.

Deze waarborg kan uitgebreid worden tot de dekking van in gevolge de uitvoering van de werken ontstane “abnormale burenhinder” , art.544 van het burgerlijk wetboek.

Schade veroorzaakt door trillingen, door verwijdering of verzwakking van een steun, door verlaging van de grondwaterstand kunnen eveneens verzekerd worden.

Gedurende welke periode kan de verzekering “alle bouwplaatsrisico’s” onderschreven worden ?

De dekking van de « Alle bouwplaatsrisico’s”-verzekering is verworven tijdens de bouw-montage-testtermijn, welke begint bij de aanvang van de werf en loopt tot de voorlopige oplevering, de ingebruikname of de indienststelling van het bouwwerk.

Vervolgens loopt de dekking van het onderhoudstermijn, die aanvang neemt bij het einde van de bouw-montage-testtermijn en eindigt na een periode van maximum 2 jaar. Gedurende deze periode zijn de beschadigingen gedekt die tijdens het onderhoudstermijn ontstaan door de uitvoering van de werken waartoe zij krachtens hun aannemingscontract zijn gehouden, evenals deze vastgesteld zijn tijdens dit termijn maar veroorzaakt tijdens de bouw.