Beroepsaansprakelijkheid

Voorwerp van de verzekering :

Verzekerbare beroepen en beroepsaansprakelijkheid, met name :

 Voorbeelden :