Objectieve aansprakelijkheid

Voorwerp van de verzekering :

Verplichte verzekering (wet van 30/07/1979) opgelegd aan de uitbaters van voor het publiek toegankelijke inrichtingen voor de dekking van hun objectieve aansprakelijkheid (met of zonder fout) in geval van lichamelijke of stoffelijke schade veroorzaakt door een brand of een ontploffing.

Lichamelijke en stoffelijke schade worden vergoed binnen de limieten van het door de wet bepaald maximum.

Toegankelijke inrichtingen onderworpen aan de verplichte verzekering (KB 28/02/1991) :

Deze verzekering moet door de uitbater van de inrichting onderschreven worden en niet door de eigenaar niet-uitbater.