Burgerlijke aansprakelijkheid onderneming

De verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid onderneming” dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden ontstaan in het kader van de activiteit, een product na de levering of een werk na de uitvoering. Deze verzekering omvat vier luiken:

1) Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating

Voorwerp van de verzekering :

Vergoeding van de gevolgen van de extra contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade geleden door derden, als gevolg van een fout of een daad begaan door de bedrijfsleider of zijn aangestelde in het kader van de activiteit van de onderneming.

Gedekte schade:

Voorbeeld van schadegeval burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating

2) Schade aan de toevertrouwde goederen:

Voorwerp van de verzekering:

De schade veroorzaakt aan voorwerpen die aan de verzekerde worden toevertrouwd en het voorwerp zijn van werkzaamheden in het kader van zijn verzekerde activiteiten.

Soorten toevertrouwde goederen:

3) Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering

Voorwerp van de verzekering :

Vergoeding van de gevolgen van de extra contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade geleden door derden, als gevolg van een fout of een daad begaan door de bedrijfsleider of zijn aangestelde in het kader van de activiteit van de onderneming.

Gedekte schade:

Voorbeeld van schadegeval burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating

Mogelijke uitbreidingen middels toeslag

4) Rechtsbijstand

Voorwerp van de verzekering:

Voorwaarde voor de toepassing:

De dekking wordt verleend voor zover de verzekerde in de hoedanigheid en een situatie verkeert die recht zou geven op de BA Onderneming als hij schade aan een derde zou hebben veroorzaakt.