Bestuurdersaansprakelijkheid

Voorwerp van de verzekering :

Dit contract dekt de aansprakelijkheid van de bestuurders en hun burgerlijke en strafrechtelijke verdedigingskosten als gevolg van een fout die ze begingen als bestuurder bij het beheer van hun vennootschap.

De verzekeringsnemer is noodzakelijkerwijs de vennootschap die het contract sluit voor rekening van de bestuurders.

De volgende personen hebben de hoedanigheid van verzekerde:

Waarborgen :

Waarborg die van toepassing is wanneer uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid wordt ingeroepen naar aanleiding van een beheersfout, een inbreuk op de wetten of statuten, verkeerde aangiftes, vergetelheid, …

Dekt eveneens de gerechtskosten die eraan verbonden zijn : zonder waarborg zou u gedwongen zijn persoonlijk tussen te komen in de kosten voor uw verdediging, en bij gevolg uw patrimonium in gevaar brengen en uw activiteit bedreigen, …

Dekt eveneens de kosten van strafrechtelijke verdediging wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder wordt ingeroepen.