Bedrijfschade

Tengevolge van een schadegeval Brand, Ontploffing, Storm en Hagel, Waterschade, …zal de activiteit van de onderneming afnemen, haar zakencijfer zal dalen en haar bedrijfsresultaat zal verminderen tot een kritisch punt waarna er verlies geleden wordt indien het ritme van de normale activiteit niet snel genoeg kan hersteld worden.

Bij schadegeval, van een winstgevende periode naar een verliessituatie:

schema-ndls-jps

De polis “bedrijfsschade” verzekert de bruto marge gedurende een welbepaalde vergoedingsperiode :

Bruto marge : bedrijfsresultaat + vaste kosten of omzet – variabele kosten

 Vergoedingsperiode : periode na het verstrijken van dewelke het bedrijf terug op volle toeren kan draaien. Deze vergoedingsperiode neemt een aanvang op de dag van het schadegeval en is beperkt tot de maximumduur die de verzekerde en de makelaar hebben vastgelegd in het contract. Het is dus van het allergrootste belang dat deze periode zo correct mogelijk wordt ingeschat.

De wedden zijn inbegrepen in de vaste kosten, de lonen worden echter afzonderlijk verzekerd.

Om de lonen te verzekeren, heeft de bedrijfsleider verschillende keuzemogelijkheden : :

De te verzekeren brutomarge en de te verzekeren marge op het loon worden voor het afsluiten van de polis geraamd. In geval van een schadegeval zijn voor die verzekerde marges echter veiligheids- en flexibiliteitsclausules opgenomen in de polis.