Arbeidsongevallen (wet)

Voorwerp van de verzekering :

De wet verplicht elke werkgever om deze polis af te sluiten.Zoals de naam het zegt vergoedt de arbeidsongevallenverzekering de lichamelijke schade die door zijn personeel geleden wordt op de werkvloer alsook op de weg van en naar het werk ten gevolge van « een ongeval ».

Samenvatting van de waarborgen :

Het slachtoffer wordt vergoed :

In geval van overlijden van de werknemer :

wordt er een levenslang pensioen uitgekeerd aan de weduwe en de wezen tot aan hun meerderjarigheid of ten minste tot 25 jaar of meer indien ze studeren

Deze uitkeringen worden berekend op basis van de jaarwedde van de werknemer beperkt tot het wettelijk maximum.

Mogelijke uitbreiding :

rekening houden met de wedde die het wettelijk plafond overschrijdt (zie collectieve type wet).

Preventiedienst

Wij organiseren voor U in samenwerking met de preventiediensten van de verzekeringsmaatschappijen preventiecampagnes om de frekwentie en de ernst van de arbeidsongevallen terug te schroeven.