Verzekering van de bedrijfsleider met statuut van zelfstandige

Arbeidsongevallen en prive-leven.

U kunt genieten van een gelijkaardige dekking als uw personeel , 24u. op 24u., zowel in uw beroepsleven als uw privé-leven, en dit in de hele wereld. (zie Verzekering van het personeel).

Uw uitkering in geval van een ongeval zal berekend worden op basis van uw jaarwedde.

Wij raden U nochtans aan om een een verzekering “gewaarborgd inkomen ” te onderschrijven , die de risico’s van ongeval en ziekte dekt

In het kader van een groepsverzekering waarover verder meer.

Individuele pensioentoezegging

Vrij aanvullend pensioen: