Collectieve type wet (bovenwettelijke verzekering)

Voorwerp van de verzekering :

Uitbetaling van een bijkomende vergoeding aan de slachtoffer van een arbeidsongeval rekening houdend met het gedeelte van zijn jaarwedde dat het wettelijk maximum overschrijdt.

Mogelijke uitbreiding :

Deze waarborg kan uitgebreid worden naar het Privé-Leven en biedt zo een 24 u/24u -dekking vanaf de eerste euro van de jaarwedde.