Brand, diefstal en aanverwante

Voorwerp van de verzekering :

Deze verzekering dekt uw gebouw als eigenaar of uw huuraansprakelijkheid als huurder alsook de inhoud (materiaal, meubilair en goederen) tegen de hiernavolgende risico’s .

Gedekte risico’s :