Machinebreuk

Voorwerp van verzekering :

De “breuk” is elke onvoorziene en plotselinge schade of ongeval. Zowel een externe oorzaak vreemd aan de machine, als een intern falen worden als “breuk” beschouwd. De gedekte gevaren zijn aangegeven in de polis “machinebreuk”.

Waarborgen :

a) De meest courante risico’s die gedekt kunnen worden, zijn:

b) Kunnen eveneens gedekt worden de bijkomende kosten om een herstelling sneller uit te voeren.

c) Bedrijfsschade na machinebreuk.

Dit type verzekering kan op basis van dezelfde principes onderschreven worden als de bedrijfsschade na brand (zie Bedrijfsschade).