Tienjarige aansprakelijkheid

De architect en de aannemer blijven wettelijk gedurende 10 jaar aansprakelijk voor het verval van een bouwwerk, ongeacht of het gevolg van een ontwerpfout, een uitvoeringsfout of een gebrek aan ondergrond.

Deze tienjarige aansprakelijkheid kan verzekerd worden door een specifieke dekking, “controleverzekering” genoemd.

Deze formule interesseert voornamelijk de bouwheer. Immers de “controleverzekering” zal hem de herstelling van het beschadigd bouwwerk waarborgen, zelfs in geval van faillissement of het verdwijnen van de aannemer of de architect.