Levensverzekering van kapitalisatie

Levensverzekeringen zijn verzekeringen die de begunstigde een bepaald bedrag toekennen als de verzekerde in leven is op een datum die vooraf is vastgelegd.U kunt een levensverzekering afsluiten om verschillende redenen:

Pensioensparen

U bent zelf de begunstigde van uw levensverzekering. Als u de pensioenleeftijd hebt bereikt, zal u vergoeding ontvangen als aanvulling op uw pensioen.

Sparen voor uw kind

De begunstigde van uw levensverzekering is uw kind of kleinzoon/kleindochter. De vervaldag van uw levensverzekering is normaal gezien de datum waarop uw begunstigde meerderjarig wordt.