Levenverzekering-overleden

De verzekeringen Overlijden zijn verzekeringen die uw begunstigde(n), op het ogenblik van uw overlijden, een bepaald bedrag toekennen.

Schuldsaldoverzekering:

Mocht u komen te overlijden, dan zal de schuldsaldoverzekering zorgen voor de terugbetaling van het saldo van uw hypothecair krediet of lening op afbetaling tegen een percentage dat vooraf is vastgelegd.

Overlijdensverzekering op constant kapitaal:

U bepaalt vooraf het bedrag dat uw naasten gestort zullen krijgen na uw overlijden.