Aangifte van een schadegeval “vervoerde goederen”

Er kunnen zich twee gevallen voordoen :

Eerste geval

De goederen worden vervoerd door het voertuig van de verzekerde.

Tweede geval

De goederen worden vervoerd door een derde.

Klik naargelang het schadegeval dat u bezig houdt op “eerste geval” of “tweede geval” teneinde toegang te hebben tot het aangifteformulier.