Schadeaangifte voertuigen

Twee gevallen kunnen zich voordoen :

1ste geval : Er is geen voertuig van derden betrokken bij het ongeval

In dit geval volstaat het om ons het hierbijgevoegd aangifteformulier volledig ingevuld door te sturen per e-mail.

In geval van glasbreuk, contacteer Carglass op nummer 0800-13636

2de geval : Er zijn één of meerdere voertuigen van derden bij het ongeval betrokken.

In dat geval dient U ons het Europees aanrijdingsformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend door alle betrokken partijen, per gewone post op te sturen. Vergeet niet om ons volgende inlichtingen over te maken :